SOLICITUDES

O modelo de solicitud xeral, dirixirase ó SR. PRESIDENTE DO CONSELLO COMARCAL DE O BIERZO e deberá presentase
nas dependencias do CONSELLO COMARCAL DE O BIERZO

Avenida da Minería s/n. 3ª andar (Edificio Minero).  24402 Ponferrada (León)

DESCARGA DE ARQUIVOS

Fai click no botón da carpeta (arriba) para descargar o documento: (en formato PDF – idioma castelán)
“Modelo de solicitude xeral”.