REXISTRO DE ASOCIACIÓNS

O Consello Comarcal dispón dun rexistro propio de asociacións, destinado a aquelas que se constitúan na comarca.
Para rexistrarse é necesario descargar a solicitude e achegar a documentación que nela se indica.

As asociacións rexistradas no Rexistro Comarcal poden optar ás subvencións que anualmente concede o Consello Comarcal de O Bierzo.

DESCARGA DE ARQUIVOS

Fai clic no botón do cartafol (arriba) para descargar o documento: (en formato PDF/PDF – idioma castelán)
“Instancia solicitude Rexistro de Asociacións”.