SERVIZOS DO CONSELLO

Desde esta páxina ou desde o menú SERVIZOS podes acceder ás diferentes áreas e departamentos do Consello Comarcal.

Marca CcBierzo

ASISTENCIA A MUNICIPIOS SAM

O Consello Comarcal presta asesoramento e apoio ós concellos e xuntas veciñais.

sam@ccbierzo.com

ATENCIÓN A DROGODEPENDENTES

• Atención a drogodependientes •
• Programas de desintoxicación •
• Informes xurídicos •

cad@ccbierzo.com

BANCO DE TERRAS

Centro de mediación coa finalidade de movilización de terreos con vocación agrícola, gandeira ou forestal.

bancodetierras@ccbierzo.com

DESENVOLVEMENTO LOCAL

Servizos dirixidos a: empresas na búsqueda de persoas traballadoras, persoas emprendedoras e persoas traballadoras en activo/desempregadas.

fedio@ccbierzo.com

MEDIO AMBIENTE

• Delegación de Medio Natural •
• Calidade ambiental •

medioambiente@ccbierzo.com

MENORES

• Protección á Infancia •
• Menores Infractores •

menores@ccbierzo.com

PADROADO DE TURISMO

• Turismo •
• Padroado de Turismo da Comarca de O Bierzo •

turismo@ccbierzo.com

PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL - PDI

Servizo que facilita á cidadanía a posibilidade de acceder á información catastral e obter tres tipos de certificados.

info@ccbierzo.com

PROTECCIÓN CIVIL

Asesoramento e apoio para a celebración de diversos tipos de eventos.

presidencia@ccbierzo.com

CULTURA E PATRIMONIO

• O Consello Comarcal actúa con estos proxectos na recuperación, coñecemento do patrimonio e da cultura berciana •

presidencia@ccbierzo.com

AXUDAS E SUBVENCIÓNS

Servizo que facilita á cidadanía a posibilidade de acceder á información catastral e obter tres tipos de certificados.

presidencia@ccbierzo.com