XUNTA DE GOBERNO

Correspóndelle á Comisión de Goberno a asistencia ao presidente ou presidenta no exercicio das súas funcións e as atribucións delegadas por outros órganos da comarca.

Marca CcBierzo

GERARDO ÁLVAREZ COUREL

JOSEFA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

ANTONIO CUELLAS GARCÍA

VICENTE DÍAZ FERNÁNDEZ

Mª DEL CARMEN DOEL MATO

AGAPITO ENCINA LÓPEZ

RICARDO FERNÁNDEZ GARCÍA

ALICIA GARCÍA TEJÓN

JUNIOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

LORENA VALLE ALBA