LEI DA COMARCA

Consulta e descarga a lei pola que se crea e regula a Comarca de O Bierzo.

Marca CcBierzo

LEI DA COMARCA

LEI 1/1991 do 14 de marzo,pola que se crea e regula a Comarca de O Bierzo.

CORRECCIÓN

CORRECCION de erros á Lei 1/1991, do 14 de marzo, pola que se crea e regula a Comarca de O Bierzo.

MODIFICACIÓN

LEI 17/2010, do 20 de decembro, de modificación da Lei 1/1991, do 14 de marzo, pola que se crea e regula a Comarca de O Bierzo.