PIC-PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL

Oficina autorizada pola Dirección Xeral do Catastro onde a cidadanía pode acceder á información catastral.

i

SERVIZOS

  • Información de carácter xeral e particular de inmobles.
  • Asesoramento sobre obrigacións co Catastro.
  • Notificación por comparecencia en procedementos catastrais.
  • Servizo de consulta libre e certificación de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.
  • Servizo de consulta e certificación electrónica para titulares catastrais protexidos relativo aos inmobles da súa titularidade.
  • Servizo de certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral.

TAXAS

Certificado descritivo e gráfico: 14,15€ euros.
Certificado literal de bens, rústicos e urbanos: 4,20€/documento + 4,20€ euros por cada ben.

Marca CcBierzo

CONTACTO PIC

Sede do Consello Comarcal de O Bierzo.
Terceira Planta.
Teléfono: 987 42 35 51 / 52
info@ccbierzo.com