CONSELLERÍAS

O goberno do Consello Comarcal está organizado en consellerías, que son os diferentes departamentos funcionais nos que se reparte a xestión da Comarca.

Cada unha das carteiras en que se divide o Goberno da Comarca.
Trátase do equivalente ás consellerías das comunidades autónomas ou aos ministerios en repartición de funcións dos órganos de Goberno.

Marca CcBierzo

ASUNTOS XERAIS E FACENDA

• Asuntos xerais e de Goberno do Consello Comarcal de O Bierzo •
• Persoal •
• Presuposto •
• Operacións de tesourería •
• Modificacións de crédito •

BENESTAR SOCIAL

• Servizos sociais •
• Drogodependencias •
• Protección á infancia e menores •
• Igualdade •
• Dereitos sociais •

CONTAS

• Dirección financeira e fiscal •
• Contabilidade •
• Tesourería e xestión •
• Presupostos •
• Conta xeral •

Exerce as atribucións que a lexislación lle atribúe e, en concreto, o exame, estudo e informe de todas as contas presupostarias e extrapresupostarias que deba aprobar o pleno do Consello Comarcal.

CULTURA E PATRIMONIO

• Educación •
• Cultura •
• Patrimonio •
• Bibliotecas •

DEPORTES E TRADICIÓNS POPULARES

• Deportes •
• Tradicións populares •

DESENVOLVEMENTO RURAL

• Desenvolvemento local •
• Agricultura •
• Gandería e montes •
• Artesanía •
• Feiras •
• Mercados •

ENERXÍA E NOVAS TECNOLOXÍAS

• Enerxía e Transicción enerxética •
• Administración electrónica •
• Novas tecnoloxías •

FOMENTO

• Servizo de Asistencia a Municipios (SAM) •
• Plan de pequenas obras •
• Banco de terras •
• Ordenación do territorio •
• Cooperación, asesoramento xurídico e técnico a entidades •
• Relacións coas xuntas veciñais •
• Transporte e telecomunicacións •
• Programas europeos •

FORMACIÓN E EMPREGO

• Formación •
• Emprego •
• Axencia de Colocación •
• Mocidade •

MEDIO AMBIENTE

• Delegación de Medio Ambiente •
• Medio Ambiente e Calidade Ambiental •
• Relacións con outros organismos con competencias na materia •

PROTECCIÓN CIVIL E PARQUE MÓBIL

• Protección civil •
• Parque móbil •

TURISMO

• Turismo •
• Padroado de Turismo da Comarca do Bierzo •
• Tradicións populares •

RELACIÓNS CON INSTITUCIÓNS

• Transferencias e delegacións de competencias da Junta de Castilla y León e da Diputación de León •
• Delegacións dos municipios e das mancomunidades de municipios •

• Junta de Castilla y León •
• Concellos •
• Diputación de León •
• Xuntas veciñais •

PRESIDENCIA

GERARDO ÁLVAREZ COUREL

VICEPRESIDENCIA

Mª DEL CARMEN DOEL MATO

ASUNTOS XERAIS E FACENDA

AGAPITO ENCINA LÓPEZ

BENESTAR SOCIAL

ANTONIO CUELLAS GARCÍA

Samuel Martínez Martínez

CONTAS

SAMUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ

CULTURA E PATRIMONIO

JOSEFA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

DESENVOLVEMENTO RURAL

CESAR ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

Laureano González Álvarez

ENERXÍA E NOVAS TECNOLOXÍAS

LAUREANO GONZÁLEZ ÁLVAREZ

FOMENTO

CESAR ANTONIO CABEZUDO GARCÍA

FORMACIÓN E EMPREGO

LORENA VALLE ALBA

MEDIO AMBIENTE

RICARDO FERNÁNDEZ GARCÍA

PROTECCIÓN CIVIL E PARQUE MÓBIL

IVÁN CASTRILLO LOZANO

RELACIÓNS CON INSTITUCIÓNS

Mª DEL CARMEN DOEL MATO

TURISMO

ALICIA GARCÍA TEJÓN