EMPREGO E CREACIÓN DE EMPRESAS

Mellorando a vida dos bercianos e das bercianas

Trabállase para potenciar o crecemento económico e sociocultural e de favorecer un cambio estrutural que mellore a calidade de vida dos homes e mulleres da comarca.

Marca CcBierzo

SERVIZOS Á CIDADANÍA

EMPREGO

Axencia Oficial de Colocación. Realízanse labores de intermediación e orientación laboral dirixidas a persoas demandantes de emprego eselecciónase persoal para empresas, entidades e particulares. Cóntase co Programa de garantía xuvenil. Xestiónanse prácticas para o alumnado a todos os niveis.

INICIATIVAS EMPRENDEDORAS E EMPRESARIAIS

Punto de atención a emprendedores (PAE). Realízase a tramitación de documentación e subvencións, asesórase sobre unha idea empresarial e o seu financiamento eacompáñase e titorízase o plan de empresa. Póñense en marcha talleres formativos para emprender. Cóntase cun Servizo de Transmisión de Empresas.

FORMACIÓN

Ofrécese información xeral da oferta formativa para persoas en situación de desemprego, mellora profesional, certificados profesionais, capacitación profesional, bolsas formativas etc.
Realízase formación propia encamiñada a obter os certificados profesionais mediante a posta en marcha de programas mixtos de formación e emprego.

PLAN DE MOCIDADE

Póñense en marcha diversas actuacións dirixidas á poboación xuvenil. Xestión de prácticas de alumnado. Información sobre recursos, noticias de interese etc.

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMES E MULLERES

Realízanse diversas accións e actividades dirixidas a reducir as desigualdades reais entre homes e mulleres.

contacto FEDIOJ

Sede do Consello Comarcal de O Bierzo.
Teléfono: 987 42 35 51 / 52 extensión 262
fedio@ccbierzo.com
sie-pae@ccbierzo.com