MARCAS DO CONSELLO

A marca e a idea central e aglutinadora que guía e inspira a un grupo. Nace da súa visión e dos valores que a conforman, representado o que son e o que queren ser.

Unha marca é sinónimo da reputación dun grupo, da súa estratexia e actividade. É a suma de todas e cada unha das persoas que a compoñen, reflexo da súa oferta humana e o vehículo a través do que se expresa e presenta ante os demáis.

Por elo respetar este manual implica unha percepción coherente da nosa marca, o mesmo impacto e presenza visual nos diferentes lugares onde apareza, coñecemento correcto de cal e a nosa filosofía, e a esencia do noso carácter. Xerar unha experiencia de marca e un posicionamento positivos da mesma.

DESCARGA DE ARQUIVOS

Fai click no botón de carpeta (arriba) para descargar todos os arquivos disponibles no formato vector (EPS, PDF, AI) e imaxe (JPG, PNG) en alta resolución para a correcta reproducción da marca do Padroado de Turismo de O Bierzo.

DESCARGA DE ARQUIVOS


Fai click no botón de carpeta (arriba) para descargar o manual e todos os arquivos dispoñibles en formato vector (EPS, PDF, AI) e imaxe (JPG, PNG) en alta resolución para a correcta reproducción de o Consello Comarcal de O Bierzo.

DESCARGA DE ARQUIVOS

Fai click no botón de carpeta (arriba) para descargar o manual e todos os arquivos dispoñibles en formato vector (EPS, PDF, AI) e imaxe (JPG, PNG) en alta resolución para a correcta reproducción de Banco de Terras de O Bierzo.