Diálogo Social

Diálogo Social

O presidente do Consello asina, con patronal e sindicatos, o acordo para a constitución do Diálogo Social do Bierzo. O obxectivo é o desenvolvemento de iniciativas dinamizadoras e xeradoras de emprego.