As praszas dos seminarios web queimparte o Consello Comarcal en colaboración coa Fundación Cibervoluntario serán ilimitadas. A demanda superou as expectativas e, nos primeiros días de inscripción, cubrironse en algúns as 20 prazas prevista. Por este motivo, decidiuse eliminar ese límite e pernitir a inscripción de todas aquelas personas que estean interesas en recibir a formación.

Esta semana impartense os seminarios Aprende a elaborar un videocurrículum, Violencia de Género e Servicios educativos en red. Ao longo de xuño celebrarase os seminarios sHerramientas de comunicación, Portales de búsqueda de empleo, La marca en las redes, Herramientas de trabajo colaborativo, Tecnoadicciones, Google Suite, Moodle, Herramientas de markéting e Servicios educativos en red.

Ademais dos seminarios web, o Consello Comarcal impartirá dous talleres dixitais de seis horas. Ambos enmárcanse dentro do Digitalizadas, destinado á adquisición de competencias dixitais das mulleres no eido rural, e contará con 20 prazas cada un. O primeiro taller centrárase na búsqueda de emprego e realizarase entre o 1 e o 3 de xuño. O segundo será sobre emprendemento e desenvolverase entre o 8 e o 10 de xuño.

Todas as actividades formativas son gratuitas. As personas interesasdas en participar poden inscribirse e ampliar a información sobre datas e horarios no área de formación de Tusitio.org.