A Xunta de Goberno do Consello Comarcal celebrou onte unha reunión telemática na que se acordou ampliar o prazo de execución e xustificación do Plan de Pequenas Obras de 2019. Neste caso, poderanse realizar as obras e presentar as xustificacións ata o 15 de setembro (a data de inicial era o 15 de maio de 2020).

Por último, a Xunta de Goberno acordou manter a data do 15 de novembro para executar e xustificar os traballos do Plan de Pequenas Obras de 2020.