A institución comarcal elixirá o cartel das próximas Xornadas Gastronómicas bercianas co concurso de debuxo #ElBierzoNosEspera, co que se pretende facer máis levadía a situación de confinamento que viven os nenos e nenas da comarca.

Os participantes deberán presentar un debuxo manual coa temática sobre a gastronomía berciana. Deberán envialo ao correo mvidal@ccbierzo.com antes do venres 1 de maio co asunto #ElBierzoNosEspera. No corpo da mensaxe indicarán os datos do autor ou autora, curso, centro educativo e datos de contacto do pai, nai ou titor/a.

O xurado, formado por persoal técnico do Consello Comarcal, reunirase unha vez finalice o estado de alarma para seleccionar tres debuxos. A entrega de premios realizarase o 29 de maio, salvo que sexa imposible por circunstancias derivadas da situación xerada polo Covid-19.

O primeiro debuxo seleccionado será o cartel das próximas Xornadas Gastronómicas bercianas e o seu autor recibirá como premio unha comida ou cea coa súa familia (pai, nai, irmáns e irmás) no restaurante participante nas trixésimo sextas Xornadas Gastronómicas que elixa.

Os autores do segundo e terceiro premio recibirán un lote de produtos do Bierzo. Aos tres premiados entregaráselles, ademais, unha bandeira do Bierzo, así como artigos de promoción turística da comarca.

BASES DO CONCURSO

Establecerase unha única categoría, na que poderán participar os nenos e nenas que cursen Educación Primaria en calquera dos centros educativos do Bierzo.

  • Cada participante pode enviar un único debuxo.
    Os debuxos deben ser manuais, e poderá usarse calquera técnica, (lapis, ceras, rotuladores, témperas, acuarelas, etc.).
    O tamaño do debuxo será A4.
    Para participar haberá que enviar o debuxo escaneado ou unha foto do mesmo (formatos JPG ou PDF) á seguinte dirección:

mvidal@ccbierzo.com

Indicando:

Nome e idade do autor/a.
Curso e centro educativo.
Nome e teléfono de contacto do pai, nai ou titor para localizar ao autor/a en caso de resultar gañador/a.
É importante que cada participante conserve o orixinal para que, no caso de ser seleccionado, poida ser entregado no Consello Comarcal unha vez finalice o estado de alarma.
Os/ as concursantes poderán enviar os seus debuxos desde o martes 7 de abril ao venres 1 de maio ás 14.00 h. Os debuxos enviados fóra de prazo non formarán parte do concurso.
Ao participar no concurso, autorízase ao Consello Comarcal do Bierzo a poder publicar os debuxos en perfís oficiais das redes sociais do Consello Comarcal e do Padroado de Turismo da Comarca do Bierzo, así como nas diferentes páxinas web da institución.
O xurado, formado por un equipo técnico do Consello Comarcal, reunirase unha vez finalizado o estado de alarma.
Valorarase a creatividade e orixinalidade do debuxo.
O xurado seleccionará tres debuxos:

PRIMEIRO PREMIO: o debuxo gañador será o cartel das XXXVI Xornadas Gastronómicas do Bierzo, que se celebran nos meses de outubro, novembro e decembro de 2020.

O seu autor/para recibirá como agasallos unha comida ou cea para el e a súa familia (pai, nai e irmáns/ as) no restaurante que elixa dos participantes na edición 36ª das Xornadas Gastronómicas; unha bandeira do Bierzo e material de promoción turística.

SEGUNDO PREMIO: o seu autor/para recibirá un lote de produtos do Bierzo, unha bandeira do Bierzo e material de promoción turística.

TERCEIRO PREMIO: o seu autor/para recibirá un lote de produtos do Bierzo, unha bandeira do Bierzo e material de promoción turística.

A entrega de premios realizarase o 29 de maio, salvo que sexa imposible por circunstancias sobrevindas, derivadas da situación actual xerada polo Covid-19.